2006

29.03.2010 17:11

tento rok bol prvým rokom kedy sme odštartovali oficiálne pretekanie


október
Preteky o pohár starostu obce Veľký Slavkov

skúška A1 - dobrý